Körkortsmottagning i Linköping. NYHET: Nu också i Norrköping!

  • Första körkortsintyget 1994.
  • Egen mottagning sedan 2002.
  • C:a 1 000 patienter och 2 500 intyg sedan starten.
  • Enkel att nå – tel. 013-12 06 20 eller info@psyk.se.
  • Inga väntetider.
  • Sakkunskap i alkohol-, drog- och körkortsfrågor.
  • Vi är alltid vänliga och trevliga!  

Också vapenintyg, ADHD, övriga psykiatriska frågor.
Ej avtal med landstinget (högkostnadskort gäller ej).

Vänligen,
Tomas Hvittfeldt