Körkortsintyg i Malmö
Linköping och Norrköping

  • Första körkortsintyget utfärdades 1994

  • Egen mottagning sedan 2002

  • Vi har hjälpt mer än 1 000 patienter och utfärdat 2 500 intyg sedan starten

  • Enkel att nå – tel. 013-12 06 20 eller info@psyk.s

  • Inga väntetider

  • Sakkunskap i alkohol-, drog- och körkortsfrågor

  • Personlig service

  • Vi är alltid vänliga och trevliga!

Vi hanterar även vapenintyg, ADHD och övriga psykiatriska frågor.
Ej avtal med landstinget, högkostnadskort gäller ej.

Vänligen,
Tomas Hvittfeldt